Wednesday, September 29, 2010

HIDUPAN MARIN


Berikut merupakan contoh-contoh hidupan marin.

Penyu


1.  Hidupan Pesisir Pantai

Flora
 • Pokok Gajus
 • Pokok Kelapa
 • Pokok Kasuarina
 • Rumpai Laut @ Seagrasses
 • Algae Bentos Makroskopik @ Seaweed
Fauna
 • Berangas
 • Kiton
 • Kerang
 • Cacing
 • Krustasia (Ketam, Udang, Geragau, dll.)
 • Mamalia Laut (Ikan Lumba-lumba, dugong, memerang,)
 • Kera
 • Lontong Kelabu
 • Penyu

2.  Hidupan Terumbu Karang

Flora
 • Alga Hijau / Seaweed
 • Rumpai Laut / Seagrasses
 • Fitoplankton
Fauna
 • Pelbagai Jenis Terumbu Karang
 • Zooplankton
 • Pelbagai Spesies Ikan
 • Penyu
 • Obor-obor
 • Kuda Laut
 • Ular Laut
 • Pelbagai Spesies Krustasia
 • Kerang Laut
 • Tapak Sulaiman

3.  Hidupan di Lautan

Flora
 • Fitoplankton
 • Rumpai Sargassum
Fauna
 • Zooplankton
 • Ikan Paus
 • Ikan Yu
 • Sotong
 • Ikan Tuna
 • Ikan Pari
 • Dugong
 • Tapak Sulaiman
 • Gamat
 • Penyu
 • Ular Laut

SIRATAN MAKANAN HIDUPAN MARIN


Rantaian makanan merujuk kepada pemindahan tenaga, elemen-elemen kimia, dan beberapa jenis sebatian daripada satu organisma kepada organisma yang lain di sepanjang satu hala. Manakala, siratan makanan pula merujuk kepada pemindahan tenaga, elemen-elemen kimia dalam satu jaringan yang kompleks yang terdiri daripada beberapa rantaian makanan yang saling berkaitan dan berinteraksi. 

Gabungan daripada beberapa rantaian makanan akan mewujudkan siratan makanan dalam ekosistem tersebut. Terdapat tiga kumpulan yang terlibat dalam membentuk satu rantaian makanan iaitu:-

 1. Pengeluar
 2. Pengguna
 3. Pengurai

Berikut merupakan contoh siratan makanan bagi hidupan marin. 

Siratan Makanan Marin

1.  Pengeluar

Pengeluar dikenali sebagai tumbuh-tumbuhan. Ia mampu menghasilkan makanannya sendiri dengan bergantung kepada alam persekitarannya yang tidak bernyawa seperti cahaya matahari, nutrien dalam tanah, air dan lain-lain melalui proses fotosintesis. Pengeluar merupakan sumber yang paling penting di dalam membentuk suatu siratan makanan. Pengeluar dalam siratan di atas ialah fitoplankton.

Fitoplakton

2.  Pengguna 

Pengguna merangkumi benda hidup selain daripada tumbuh-tumbuhan iaitu manusia dan haiwan. Ia boleh dipecahkan kepada tiga kumpulan iaitu:-

a)  Pengguna Primer (Herbivor)

Herbivor merupakan pengguna yang berada ditahap paling bawah, biasanya merangkumi binatang yang hanya memakan agen pengeluar. Pengguna primer di dalam siratan makanan di atas ialah zooplankton, kerang dan ikan kecil.

                  
               Zooplankton
Kerang
Ikan Kecil
b)  Pengguna Sekunder (Karnivor)

Karnivor merupakan haiwan yang berada pada tahap kedua iaitu selepas pengguna primer. Ia biasanya akan mendapat makanan dengan memakan pengguna primer. Berikut adalah pengguna sekunder bagi siratan makanan di atas:-

a)  Anak Ikan 
b)  Ikan Kecil
c)  Burung
d)  Singa Laut
e)  Ikan Paus
Anak Ikan
Singa Laut
    
Burung


c)  Pengguna Tertier (Omnivor)

Omnivor merupakan pengguna peringkat ketiga dan yang paling atas. Ia akan menjadikan pengguna sekunder sebagai makanannya. Berikut adalah pengguna tertier bagi siratan makanan di atas:-

a)  Ikan Yu
b)  Ikan Besar
c)  Manusia
Ikan Besar

Manusia


3.  Pengurai

Pengurai merupakan egen saprofik iaitu terdiri daripada bakteria, kulat dan cacing. Ia berperanan untuk mengurai bahan-bahan organik seperti bangkai haiwan, manusia dan tumbuh-tumbuhan yang mana ia akan membebaskan nutrien-nutrien bukan organik seperti nitrogen, karbon dan lain-lain dan akan digunakan kembali oleh tumbuhan untuk pembesarannya.

Bakteria

Cacing

EKOSISTEM MARIN

Marin terdiri daripada tiga zon utama, iaitu:-
A.  Zon Pesisir Pantai
B.  Zon Terumbu Karang
C.  Zon Laut Dalam

A.  Zon Pesisir Pantai

Zon pesisir pantai merupakan tepian laut yang dicecahi air laut semasa air pasang dan surut pada bahagian garis pesisirnya. Zon ini dikategorikan kepada empat jenis, iaitu:-
i)  Kawasan Bakau (Muara)
ii)  Kawasan Pantai Berpasir
iii)  Kawasan Pesisir Berbatu
iv)  Kawasan Pesisir Berais


B.  Zon Terumbu Karang

Kawasan yang sentiasa diliputi air laut cetek dan hidup subur di antara suhu 25˚C dan 29˚C dengan kedalaman kurang dari 30 meter. Zon ini merupakan teras kepada sumber marin di mana majoriti spesies hidupan marin bergantung kepadanya sebagai tempat perlindungan dan juga sumber makanan utama. Zon ini terdiri dari pelbagai jenis ekosistem di mana ia mampu menampung ribuan spesies flora dan fauna. 


Terdapat tiga jenis mengikut kedudukannya di atas permukaan laut, iaitu:-
i)    Terumbu Birih - tumbuh di keliling pulau
ii)   Terumbu Sawar - tumbuh di sepanjang pinggir pentas benus
iii)  Terumbu Atol - berada di tengah-tengah lautan
Kawasan terumbu karang tepi pantai jarang dijumpai kerana ia terdedah kepada limpahan lumpur dan pencemaran dari kawasan darat.

C.  Zon Laut Dalam

Sebanyak 71% daripada permukaan bumi merupakan air lautan. Zon ini dibahagikan kepada tiga bahagian utama berdasarkan kedalaman dasar iaitu:-
i)    Zon Epipelagi - dari permukaan air laut hingga ke 150 meter
ii)   Zon Mesopelagi - 200 meter hingga 2,000 meter
iii)  Zon Betipelagi - lebih dari 2,000 meterMonday, September 27, 2010

Mimek Kesayangan Ku...

Mimek...aku tak pernah anggap dirimu seekor kucing. Hadirmu bagai suatu hadiah yang tak terhingga di dalam hidupku. Aku sayang dan rindu Mimek ku setiap saat...